Menu

Vi tilbyder

03. oktober 2019  
Forslag til formulering af afslag til annoncehajen. Kopiér formuleringerne direkte fra siden.

Indsigelse - fakturaen er ikke betalt

I. Annonce/registrering ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt


Vedr.: Faktura for annonce/registrering i …

Vi har modtaget en faktura fra Deres firma på en annonce/registrering i … .

Vi har ikke bestilt den pågældende annonce og har af samme grund ikke i sinde at betale den fremsendte faktura.

Vi imødeser en kreditnota på kr. … til udligning af faktura nr. … .

Såfremt De mener, at der er indgået en aftale, opfordrer vi Dem til at fremsende dokumentation for Deres krav.

Hilsen

Indsigelse - fakturaen er ikke betalt, rykker modtaget

I. Annonce/registrering ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt


Vi har modtaget en rykker vedrørende faktura nr. … . Vi har tidligere ved brev af [dato] meddelt, at vi ikke har i sinde at betale denne faktura, idet vi ikke har bestilt den omhandlede ydelse. De har heller ikke dokumenteret, at der er indgået en aftale med vores virksomhed.

Såfremt De ikke straks fremsender en kreditnotat, eller hvis De i øvrigt kontakter os yderligere vedrørende denne faktura, vil vi overgive sagen til vores brancheorganisation eller politiet.

Hilsen

Indsigelse - fakturaen er betalt

I. Annonce/registrering ikke bestilt
B. Faktura betalt


Vi har med beklagelse konstateret, at Deres ovennævnte faktura ved en fejltagelse er blevet betalt til trods for, at vi ikke har bestilt nogen annonce eller registrering hos Deres firma.

[Beskriv forløbet, herunder hvorfor regningen er blevet betalt.]

Vi må på denne baggrund forlange straks at få tilbagebetalt kr. …, som vi ved en fejltagelse har indbetalt til Dem.

Såfremt beløbet ikke tilbagebetales straks, vil sagen blive overdraget til advokat til inddrivelse af beløbet og sagen vil blive anmeldt til politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.

Hvis De mener, at der er indgået aftale om betaling af beløbet, opfordres De til at dokumentere dette.

Hilsen

Indsigelse - aftale indgået efter vildledning - fakturaen er ikke betalt

II. Annonce bestilt på grund af annoncehajs vildledning
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget, men ikke betalt


Vi har modtaget faktura nr. … på annonce/registrering i … . Vi har efter aftalens indgåelse konstateret, at De groft har vildledt os ved … . Da aftalen er indgået på grund af denne vildledning og under falske forudsætninger, er vi ikke bundet af aftalen, som hermed annulleres.

Hvis vi på ny hører fra Dem, vil sagen blive overgivet vores brancheorganisation eller politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.

Hilsen

Indsigelse - aftale indgået efter vildledning - fakturaen er betalt

II. Annonce/registrering bestilt på grund af annoncehajs vildledning
B. Faktura modtaget og betalt


Vi har modtaget faktura nr. … på annonce/registrering i … . Vi har efter aftalens indgåelse konstateret, at De groft har vildledt os ved … . Da aftalen er indgået på grund af denne vildledning og under falske forudsætninger, er vi ikke bundet af aftalen, som hermed annulleres. Vi må forlange straks at få tilbagebetalt kr. …, som vi under falske forudsætninger har indbetalt til Dem.

Såfremt vi ikke straks får tilbagebetalt det beløb, vi er blevet besveget for, vil sagen blive overgivet til vores brancheorganisation og politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.
Vi imødeser jeres tilbagebetaling inden 10 dage fra dags dato.

Hilsen

Indsigelse udenlandsk annoncehaj - fakturaen er ikke betalt

We have received invoice no..... regarding advertising and registration with XXX.

However after confirmation of the agreement it appears you have been extremely casual as to the facts of the agreement. The agreement has been affected by gross misinformation and false preconditions. As a result we no longer acknowledge the agreement as legitimate and as of today we consider the agreement cancelled.

The European Commission has legislated against your methods in directive 84450/EØF as changed at directive 97/55/EF.

Should you decide to contact us again, the matter will be referred to our legal department or if necessary the police.

Regards,

Indsigelse udenlandsk inkassobureau

Regarding: Debt collection letter

To Whom it May Concern:

We have received a debt collection letter from you regarding a debt owed to X.  We do not acknowledge this debt and therefore consider the matter closed.

Please do not contact us again regarding this debt.  If we receive any further contact from you, it will be referred directly to our legal department or, if necessary, to the police.

Regards,

Indsigelse - vare modtaget - faktura er ikke betalt

I. Vare ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt

Vedr.: Modtagelse af … (angiv varen)

Vi har modtaget …. antal (varen) samt en faktura fra Deres firma.

Vi har ikke bestilt den pågældende vare og har af samme grund ikke i sinde at betale den fremsendte faktura.

Vi imødeser en kreditnota på kr. … til udligning af faktura nr. … .

Såfremt De mener, at der er indgået en aftale, opfordrer vi Dem til at fremsende dokumentation for Deres krav straks og uden ophold.

Modtager vi ikke gyldig dokumentation for indgåelse af aftalen vedr. køb af … (varen) inden 7 dage, kan I afhente varen inden en måned fra dags dato på adresse: …. Er varen ikke afhentet inden fristens udløb, vil varen blive destrueret.

Hilsen