Menu

Vi tilbyder

06. december 2023  
Registrering af arbejdstid

Fra den 1. juli 2024 træder lov om registrering af arbejdstid i kraft. Det betyder, at ansatte skal registrere deres arbejdstid. Læs eller hør mere i den vedhæftede guide eller webinaret om tidsregistrering.

Se præsentationen af Jeppe Rosenmejer her!

Find slides fra præsentationen her.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Som omtalt i medierne i den seneste tid, blev der d. 8. november 2023 fremsat et lovforslag om obligatorisk registrering af ansattes arbejdstid. 

Lovforslaget er et resultat af en dom fra EU-domstolen, der pålægger virksomhederne at oprette systemer til registrering af de ansattes arbejdstid for at sikre overholdelsen af arbejdstidsdirektivets regler om hvile og maksimal 48 timers ugentlig arbejdstid. Der er metodefrihed til, hvordan man gør det, blot systemet kan sikre overholdelsen af direktivets regler.

Der er i lovforslaget mulighed for at undtage visse medarbejdergrupper fra registreringspligten. Det gælder blandt andet medarbejdere, der selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, medarbejdere der kan træffe selvstændige beslutninger eller medarbejdere med ledelsesfunktioner. 

Juridisk hotline for medlemmer

Har du i øvrigt spørgsmål vedrørende arbejdstid og ansættelsesret generelt, er du altid velkommen til at kontakte juridisk hotline på 33 93 20 00