Menu

Vi tilbyder

SMVdanmark arrangerer løbende delegationer og matchmaking-arrangementer for danske og udenlandske virksomheder.

SMVdanmark yder assistance til grupper af virksomheder, som ønsker at få hjælp til at komme i gang med eksport, gennem deltagelse på fælles fremstød, fx på messer og ved kontaktmøder i udlandet eller i Danmark. SMVdanmark har mange års erfaring med det og gennemfører 6-8 sådanne fremstød om året. Tæt på 100 % af virksomhederne har under 10 ansatte, fordi vi ønsker at vise, at alle virksomheder, der vil, også kan komme i gang med eksport på et tidligt stadie i deres udvikling.

Alle brancher kan komme på tale, men for at få tilskud, skal man samle en gruppe på mindst 7 virksomheder.

Virksomheder, som ønsker at komme i gang med eksport til et marked sammen med andre, kan få hjælp til:

 1. at få udviklet idéen til konkrete handlingsplaner med aktiviteter, tidsplaner og budgetter
 2. at udarbejde ansøgning til Trade Council, som kan give op til 50% tilskud til dækning af de fleste omkostninger i forbindelse med fremstødet
 3. at assistere med gennemførelse af fremstødet
 4. at sikre, at projektet afsluttes på en måde, så tilskuddet kan udbetales
 5. at følge op med lignende eller nye eksportaktiviteter i erkendelse af at eksport kræver vedholdenhed for at give de ønskede resultater.

Der findes messer indenfor næsten alle brancher og i alle lande, og med SMVdanmarks hjælp kan din virksomhed finde frem til den, som passer bedst til dine behov.

På de udgående delegationer kan danske virksomheder afsøge nye markeder og finde potentielle partnere, og via indgående delegationer kan udenlandske virksomheder mødes med interesserede danske virksomheder.

Eksport- og erhvervsfremstød i udlandet

Med støtte fra Trade Council (tidl. Danmarks Eksportråd) tilbyder SMVdanmark danske virksomheder at deltage i eksport- og erhvervsfremstød i udlandet.

Vi tilbyder følgende ydelser til deltagerne i vores eksportfremstød:

 • Informationsmøde/seminar om mulighederne på markedet
 • Markedsføring over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, herunder udarbejdelse af præsentationskataloger og virksomhedsprofiler
 • Gennemførelse af eksportfremstød i form af messefremstød, individuelle kontaktmøder eller virksomhedsbesøg på markedet
 • Koordinering og praktisk assistance fra SMVdanmark i forberedelses- og gennemførelsesfasen.

Til deltagere i vores erhvervsfremstød, der søger underleverandører eller sourcingpartnere i udlandet, tilbyder vi:

 • Informationsmøde/seminar om mulighederne på markedet
 • Udarbejdelse af virksomhedsprofiler med bl.a. ønsker og krav til en kommende samarbejdspartner – og gennem vores lokale samarbejdspartner søges potentielle lokale samarbejdspartnere
 • Matchmaking med lokale virksomheder og udarbejdelse af mødeprogram inden afrejse
 • Gennemførelse af individuelle kontaktmøder på markedet
 • Koordinering og praktisk assistance fra SMVdanmark gennem forberedelses- og gennemførelsesfasen.

Der er mulighed for at ansøge Trade Council om tilskud på op til 50 % til fælles eksportfremstød. Der gives ikke støtte til rejse- og opholdsudgifter.

Studieture for organisationer

SMVdanmark arrangerer studieture, hvor grupper af organisationsrepræsentanter og virksomheder ønsker at danne sig et indtryk af forholdene i andre lande og at lære af de erfaringer, man dér har gjort sig med erhvervsudvikling. Det har været til stor inspiration for mange, der fx har deltaget i vores Internationale Udvalgs studieture. Det behøver ikke at tage lang tid eller at være dyrt, for vores ture går typisk til vores nabolande. Da vi udviklingsmæssigt og historisk er fra samme ”familie”, har de nogle af de mest relevante erfaringer.

Læs mere om kapacitetsopbygning.