Menu

Vi tilbyder

Over halvdelen af alle små og mellemstore virksomheder har været udsat for virus- og hackerangreb på mail, telefon eller computere.

Brugerne er det svage led

En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen i 2021 viser, at 40 procent af de små og mellemstore virksomheder har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau. Og selvom alle programmer er opdaterede er virksomheden ikke sikker.

Hackerne ser desværre IT-brugerne som ‘det svage led’ og derfor som deres indgangsvej til din virksomheds systemer. Nogle af de største digitale trusler er nemlig phishing og ransomware.

Vi har stort set alle prøvet at blive udsat for phishing. Det sker, når du modtager en e-mail med en ondsindet vedhæftet fil eller link. Hvis du på en travl dag får klikket på et forkert link, kan det gå grueligt galt. Ét klik kan føre til, at en ondsindet software – også kaldet malware – ender på computeren og starter en krypteringsproces, der låser data på computeren. På den måde tager cyberkriminelle dine data som gidsel og bruger situationen til pengeafpresning, også kaldet ransomware. 

Hvor længe kan din virksomhed tåle at ligge stille?
Når man forholder sig til cybersikkerhed i sin virksomhed, minder det på mange måder om de overvejelser, man har, når man kalkulerer risikoen for brand, tyveri m.m. Oftest er konsekvenserne ved cyberangreb et økonomisk tab, som ikke kun skyldes et beløb, som eventuelle hackere kræver, men som også skyldes, at din drift går i stå. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvilken risiko, du er klar til at løbe, og hvilket tab, du kan leve med, hvis du bliver hacket og måske ikke kan producere eller sælge varer i flere uger.

Skal du have en cyberforsikring?
Man kan ikke forsikre sig mod kriminalitet, men man kan forsikre sig, så man får hjælp og en erstatning for det tabte. Du kan fx få dækket omkostninger til rekonstruktion af jeres it-systemer, netværk, software og data. Trygs cyberforsikring erstatter ikke kun økonomiske tab, men hjælper dig også med at mindske konsekvenserne af angrebet og genskabe dine data. 

Hvad kan du få med en cyberforsikring?

  • Adgang til IT-konsulenter, der bistår med undersøgelse af cyber-hændelsen.
  • Genetablering af data og netværk.
  • Assistance ved pengeafpresning.
  • Dækket driftstab som følge af cyberangreb, herunder tabt indtjening.
  • Hjælp til krisekommunikation og genopretning af virksomhedens omdømme.

Læs mere og beregn din pris på Cyberforsikring via SMVdanmark

Styrk din virksomheds digitale sikkerhed

3 anbefalinger til at styrke din virksomheds digitale sikkerhed:

  • Sørg for, at dine IT-systemer altid er opdaterede.
  • Lav daglige eller ugentlige backups af dine data.
  • Køb en cyberforsikring.

Du kan også se 7 gode råd til at forebygge cyberangreb.

Kender du dine forpligtelser ved tab af persondata?

Særligt ved tab af persondata er der ifølge EU-krav en forpligtelse til at informere Datatilsynet indenfor 72 timer samt at informere eventuelle berørte personer.

En cyberforsikring kan hjælpe dig og din virksomhed med de lovpligtige informationsopgaver og giver samtidig assistance til at forebygge, opdage og begrænse de økonomiske skadevirkninger efter tyveri eller misbrug af din virksomheds identitet.

Endvidere ydes der assistance til at informere eventuelle berørte personer, som har fået lækket deres data.