Menu

Vi arbejder for

10. april 2019  
Sociale klausuler i udbud skal bruges med omtanke.

Offentlige bygherrer benytter sig ofte af sociale klausuler ved fx store byggerier for at sikre sig, at projektet er med til at uddanne faglært arbejdskraft. SMVdanmark anbefaler, at klausulerne bruges med omtanke. For de små og mellemstore virksomheder har deres egen - og meget simple - recept: De uddanner lærlinge, når de har brug for dem.

Når en bygherre vælger at bruge klausuler for at sikre lærlinge på et projekt, er det især vigtigt at undgå krav om at ansætte ekstra lærlinge. For det udelukker de små og mellemstore virksomheder, der allerede har ansat lærlinge nok til at byde på opgaven.

Nedenfor kan du se SMVdanmarks anbefalinger til, hvordan en bygherre eller en kommune kan arbejde konstruktivt og SMV-venligt med klausuler.

Tal med de lokale virksomheder først.
Lad være med at kræve ekstra lærlinge.
Hold klausuler om lærlinge og andre klausuler adskilt.
Klausuler kan få virksomheder til at vente med at ansætte lærlinge.
Tilrettelæg udbud SMV-venligt.
Klausuler kan sende praktikpladser ud af kommunen.
Gør klausulerne enkle.
Stil bløde krav om tilknytning til opgaven.
Brug faste beløb og tidsrammer.
Klausulen skal begrundes sagligt og være konkret.

Du kan læse mere om SMVdanmarks anbefalinger til effektive uddannelsesklausuler her.

SMVdanmark anbefaler især at holde uddannelsesklausuler (om lærlinge) og sociale klausuler om fx langtidsledige helt adskilt.

Uddannelsesklausuler handler om lærlinge og om alle virksomheders forpligtelse til at arbejde for at sikre faglærte nok til fremtiden. Sociale klausuler handler typisk om personer på kanten af arbejdsmarkedet.

SMVdanmark anbefaler kommuner og andre aktører med opgaver i udbud at holde uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik skarpt adskilt.