Menu

Vi arbejder for

16. december 2019  
Grundskolen er en vigtig fødekæde til erhvervsuddannelserne. Derfor er samarbejdet med og relationen til grundskolen - lærere, vejledere, elever og forældre - en hjørnesten i SMVdanmarks politiske arbejde.

SMVdanmark arbejder for, at lovgivning og regler om vejledning, erhvervspraktikker og besøg på erhvervsskoler skal gælde hele grundskolen - ikke kun folkeskolen, men også friskoler, privatskoler og efterskoler.

Foto: Unsplash.com.

Ønsker til ændringer

Lovgivning og regler om vejledning, erhvervspraktikker og valg af ungdomsuddannelse skal omfatte hele grundskolen, ikke kun folkeskolen.

Alle elever i grundskolen skal i erhvervspraktik mindst 2 gange fra 6.-9. klasse. Erhvervspraktik skal være en obligatorisk vejledningsaktivitet. Alle skal have hjælp til at finde en relevant praktikplads. Enhver erhvervspraktik skal forberedes og evalueres, så den enkelte elev opfatter erhvervspraktikken som en relevant aktivitet, der hjælper eleven med at vælge ungdomsuddannelse.

Reglerne for, hvad grundskoleelever må arbejde med i erhvervspraktikker, står i "Ungebekendtgørelsen" og den tilhørende vejledning. Reglerne forhindrer lige nu, at virksomhederne kan tilbyde relevante og interessante erhvervspraktikker inden for alle fag. Vi skal stadig have et godt og sikkert arbejdsmiljø for unge under 18 år, når de er i erhvervspraktik. Der er bare brug for et kompromis, så erhvervspraktik ikke bliver "kig-over-skulderen", men en aktivitet, hvor praktikanten får et reelt indblik og kan deltage aktivt i det arbejde, der udføres i praktikken. SMVdanmark følger derfor løbende op på det arbejde med revision af vejledningen, der foregår i Børne- og Undervisningsministeriet.

Grundskolen - ikke kun folkeskolen

Lovgivning og regler om vejledning, erhvervspraktikker og valg af ungdomsuddannelse skal omfatte hele grundskolen, ikke kun folkeskolen.

Obligatorisk erhvervspraktik

Alle elever i grundskolen skal i erhvervspraktik mindst 2 gange fra 6.-9. klasse. Erhvervspraktik skal være en obligatorisk vejledningsaktivitet. Alle skal have hjælp til at finde en relevant praktikplads. Enhver erhvervspraktik skal forberedes og evalueres, så den enkelte elev opfatter erhvervspraktikken som en relevant aktivitet, der hjælper eleven med at vælge ungdomsuddannelse.

Regler for erhvervspraktikker skal fungere i praksis

Reglerne for, hvad grundskoleelever må arbejde med i erhvervspraktikker, står i "Ungebekendtgørelsen" og den tilhørende vejledning. Reglerne forhindrer lige nu, at virksomhederne kan tilbyde relevante og interessante erhvervspraktikker inden for alle fag. Vi skal stadig have et godt og sikkert arbejdsmiljø for unge under 18 år, når de er i erhvervspraktik. Der er bare brug for et kompromis, så erhvervspraktik ikke bliver "kig-over-skulderen", men en aktivitet, hvor praktikanten får et reelt indblik og kan deltage aktivt i det arbejde, der udføres i praktikken. SMVdanmark følger derfor løbende op på det arbejde med revision af vejledningen, der foregår i Børne- og Undervisningsministeriet.

Forpligtende samarbejde mellem erhvervsskole og grundskole

Samarbejdet mellem erhvervsskolen og grundskolen skal bygge på gensidige forpligtelser. Grundskolen skal have obligatoriske aktiviteter, der styrker relationen til erhvervsskolen. Og erhvervsskolen skal være forpligtet til at indgå i aktiviteter i grundskolen, hvor erhvervsuddannelserne naturligt er i spil. Ikke kun de praktiske valgfag, men også i fx matematik- og naturfagsundervisning, hvor erhvervsskolernes undervisere er oplagte medspillere.

Valgfag på erhvervsskolen

Praktiske valgfag skal foregå på erhvervsskolen, og grundskolens lærere skal deltage. Lovgivningen rummer mange muligheder for samarbejder om valgfag, og SMVdanmark mener, at mulighederne skal gøres obligatoriske at udnytte. Hvis ikke det er muligt at få eleverne til erhvervsskolen, skal grundskolen forpligtes på at lade erhvervsskolernes lærere varetage undervisningen der, hvor erhvervspædagogikken giver mening.

Invitér grundskolen med til festen

Erhvervsskolerne skal invitere de lokale grundskoler til svendeprøverne. Lad grundskoleeleverne og deres lærere opleve de nye svendes glæde ved at få overrakt svendebrevet. Vi opfordrer også erhvervsskolerne til at tænke grundskolen ind i andre events på skolen - overalt hvor det er relevant.

Dækning af transportudgifter

Transportudgifter for grundskoleelever, lærere og vejledere skal dækkes kommunalt, så det ikke er op til den enkelte skole at finansiere besøg på erhvervsskolen. Kommunerne skal tage ansvar for, at besøg på erhvervsskolen ikke strander på transportudgifter.

Lærerne skal besøge erhvervsskolen

Alle lærere og vejledere i grundskolen skal besøge erhvervsskolen. SMVdanmark har som mål, at lærerne og vejlederne i grundskolen er med på brobygnings- og introduktionsforløb. Vi arbejder også for, at lærere og vejledere har særligt tilrettelagte forløb erhvervsskolerne om erhvervsuddannelserne, så de ikke kun er elevernes følgesvende, men også selv har viden om, hvad erhvervsuddannelserne er og kan bruges til.

Brug de mest kompetente undervisere.

De praktiske fag i grundskolen skal besættes med de dygtigste undervisere, gerne lærere fra erhvervsskolen. Grundskoleeleverne har brug for at møde erhvervspædagogikken i både de praktiske fag og fag som matematik og naturfag, så fagene bliver anvendelsesorienterede og ikke kun bolige fag.

Husk at inddrage virksomhederne

Husk at invitere de lokale virksomheder til forældremøder, vejledningsarrangementer og andre aktiviteter i grundskolen, når valg af ungdomsuddannelse er på programmet.