Menu

Vi arbejder for

10. april 2019  
Vi arbejder for en økonomisk bonus til dig, der uddanner faglærte.

SMVdanmark arbejder for en enkel præmie-/bonusordning, så din virksomhed får en mærkbar bonus, hver gang du ansætter en elev eller lærling.

I 2018 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter den såkaldte "Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser".

Med den aftale fik vi det nye Praktikplads-AUB, der er meget kompliceret og fordeler bonusser uretfærdigt, fordi ordningen hverken tilgodeser virksomheder, der altid har taget mange lærlinge, eller virksomheder med kun en faglært ansat. Derfor arbejder SMVdanmark for en mere enkel præmieringsordning, som alle kan forstå, og som for alvor belønner alle virksomheder, der uddanner lærlinge.

SMVdanmark arbejder for en retfærdig belønning af alle virksomheder, der tager lærlinge.

Nedenfor kan du finde mere information om Trepartsaftalen og de nye regler for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Du kan også finde gode råd og information om at ansætte og komme godt i gang med din nye lærling.