Klima og grøn omstilling

SMVdanmark arbejder for at sikre SMV-rettede bæredygtige løsninger.

SMV'erne har en vigtig rolle i den grønne omstilling

SMVdanmark arbejder på at sikre, at nye klimatiltag og værktøjer til den grønne omstilling også tager hensyn til SMV'er. Når mange virksomheder indfører bæredygtige løsninger kan det ses i det store klimaregnskab, og sammen kan SMV'er gøre en forskel. Regeringen har et særligt fokus på klima og igangsætter de næste år initiativer til CO2 reduktion, og her er der en særlig vigtig kamp for at sikre, at SMV'er indtænkes i en bæredygtig fremtid.

SMV’ernes omstilling til ny og grøn teknologi har ofte sværere vilkår end de store virksomheders på grund af den mindre volumen. Der er derfor brug for at se på det offentliges rolle i at understøtte nye teknologiske muligheder og skalere dem, så også små virksomheder kan drage nytte af dem. 

Den grønne omstilling styrkes, hvis kunderne efterspørger bæredygtige løsninger, og er villige til at betale for dem. Det kræver, at der er bedre offentlige muligheder for finansiering af grøn omstilling - både hos virksomheder og hos private forbrugere. SMVdanmark arbejder for en grøn finansieringsmodel, hvor investering i grønne tiltag kan kobles med attraktive lånemuligheder.

SMVdanmark vil også arbejde for, at offentlig regulering for virksomheder kan ændres, så det bliver lettere at gennemføre grøn omstilling i virksomheden. Der bør være et grønt eftersyn af regler og lovgivning med henblik på at fjerne administrative byrder ved grøn omstilling og ændre uhensigtsmæssig lovgivning. 

Det offentlige bør være driver for den grønne omstilling. Dette gælder også ved offentlige udbud, hvor man bør målrette udbud på en SMV-venlig måde, der samtidig støtter nye grønne løsninger.

SMV-temaer i klimadebatten:

CO2 reduktion
Genbrug og genanvendelse
Bæredygtige materialer i hele værdikæden
Grønt fokus på regler og lovgivning
Grøn energi
Grønne forbrugere
Finansiering til grøn omstilling
Ny grøn teknologi rettes mod SMV'er
Affald
Transport
Deleøkonomi

SMV’erne er klar, men skal have adgang til viden

Vores undersøgelser viser, at virksomhederne er positive og klar på grøn omstilling. Rigtig mange er i gang med tiltag - både i deres virksomhed og for deres kunder.

Udfordringen er, at mange virksomheder mangler viden og konkret rådgivning til, hvordan man kommer igang, og hvor i virksomheden, der er mest at hente i klimaregnskabet. Den generelle tendens i Danmark viser, at antallet af kritiske grønne forbrugere vokser, og at flere unge, fremtidige kunder, går op i klimaet. Der er brug for at udvikle værktøjer og løsninger til SMV'er, så vi sikrer, at den grønne omstilling når ud i hele landet.

Regeringens 13 erhvervsrettede klimapartnerskaber

SMV’erne udgør 99 pct. af alle Danmarks 300.000 virksomheder, og derfor er SMVdanmark med, når der skal findes løsninger. 

Regeringen har oprettet et Grønt Erhvervsforum og nedsat 13 klimapartnerskaber. Ønskerne er at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet om, hvordan man sammen kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på måder, der understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand og ikke skaber øget ulighed.

SMVdanmark har plads i de 3 klimapartnerskaber for ’Byggeri’, ’Handel’ og ’Service, it og rådgivning’ - og her vil vi bringe medlemsvirksomhedernes egne gode idéer og erfaringer med og sikre et solidt SMV-aftryk. Det er vigtigt, at de tiltag, der kommer ud af klimapartnerskabernes arbejde, også virker i virksomhedernes hverdag. 

SMVdanmarks Klimanetværk

SMVdanmark har i starten af 2020 nedsat et klimanetværk, hvor medlemsorganisationer og -virksomheder er med til at bære grøn viden og idéer ind i det politiske arbejde så vi kan sikre et solidt SMV-aftryk på fremtidens klimapolitik.

SKRIV TIL OS!

 

Vi hører gerne jeres historier om, hvordan I har arbejdet med CO2-reduktion, mindre affald, besparelser på el og brændstof, eller måske nye forretningsmodeller, der gør en forskel i værdikæden i andre lande, hvor materialer produceres.

Vi hører også gerne jeres frustrationer, hvor det ikke lykkedes for jer pga. af lovgivning eller administrative regler.

Vi kan tage disse udfordringer med til regeringens klimapartnerskaber og sammen kan vi arbejde for at nye tiltag også gør det nemmere for mindre virksomheder at være med til at forbedre klimaet.

Har du konkrete idéer til nye grønne tiltag så send dem til SMVdanmarks nye klimapostkasse på klima@SMVdanmark.dk

For mere information om SMVdanmarks klimaarbejde kan du kontakte chefkonsulent Dorte Kulle på kulle@SMVdanmark.dk eller telefon 22174717