Menu

Vi arbejder for

03. december 2019  
 

Barselsordning for selvstændige på finansloven 2020

SMVdanmark har i mange år kæmpet for at få en barselsordning for selvstændige. Med finansloven 2020 er en barselsordning for selvstændige nu en realitet.

Kun 8 pct. af nye virksomheder stiftes i dag af kvinder under 35 år. Som samfund har vi brug for, at endnu flere kvinder starter egen virksomhed. Derfor er det vigtigt, at der også er en barselsordning for selvstændige, så graviditet ikke bliver en økonomisk hindring for et ønske om at blive selvstændig.

Et kort tilbageblik 

Siden 2005 har Folketingets partiet lovet en barselsordning for selvstændige. I 2013 blev der vedtaget en lov om en barselsfond for selvstændige, der trådte i kraft den 1. januar 2014. Barselsfonden havde virkning for de selvstændige, der gik på barselsorlov efter den 30. september, 2015.

Men det var en meget kort levetid, barselsfonden fik, og meget få selvstændige nåede desværre at få glæde af fonden. Allerede i 2016 blev barselsfonden nedlagt af den daværende regering pga. problemer omkring opkrævningen af bidrag til den obligatoriske ordning.

Om barselsordningen 

SMVdanmark har i alle årene kæmpet for at lukke rettighedsgabet mellem lønmodtagere og selvstændige, så kvinder, der både går med et barn og en virksomhed i maven, ikke tvinges til at vælge.

Derfor valgte SMVdanmark, efter valget i juni 2019, at sætte sig i spidsen for en bred alliance af fagforeninger, erhvervsorganisationer og kvindeorganisationer for at få en ny og bedre barselsordning for selvstændige.

Regeringen og dens støttepartier besluttet at imødekomme SMVdanmarks krav og vedtog en barselsordning for selvstændige, der blev skrevet ind i finansloven for 2020. Allerede i starten af 2020 vil regeringen sætte sig til forhandlingsbordet og blive enige om et udkast til en barselsfondsdækning for selvstændig. 

SMVdanmark har forslået, at selvstændige betaler det samme for det beløb, de betaler for deres ansattes obligatoriske tilmelding til barsel.dk, hvilket vil sige 287,50 kr. pr. kvartal. Regeringen vil i sine forhandlinger tage udgangspunkt i SMVdanmarks forslåede model.

Det er selvfølgelig en udgift, men det vil også betyde, at man som selvstændig i stedet for dagpengene kan få op til 31.000kr om måneden under barsel.

Vi følger de politiske forhandlinger helt til dørs.