Menu

Vi arbejder for

SMVdanmark har kæmpet for at de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, har fået tilført adskillige hjælpepakker, øget lånemuligheder og er kommet på den politiske dagsorden under coronakrisen.

I begyndelsen af 2020 ramte en pandemi med en ukendt sygdom hele verden. Danmark blev også ramt, og store dele af erhvervslivet blev lukket ned. Mange små og mellemstore virksomheder kunne se deres livsværk smuldre i mellem fingrene på dem, uden nogen udsigt til en økonomisk hjælp eller støtteordning. Visse kundetætte erhverv blev desuden tvangslukket af frygt for smittespredning.

SMVdanmark arbejdede ihærdigt på, at gør politikerne opmærksomme på SMV’ernes kritiske situation og fik sat SMV’erne massivt på den politiske dagsordenen via medierne og direkte politisk kontakt med blandt andet statsministeren og erhvervsministeren.

Og der blev lyttet til SMVdanmark, nedenfor kan du læse en udpluk af SMVdanmarks politiske corona-sejrer.

 

Afskaffelse af karensdage

Ved begyndelsen af corona-pandemien og udsigten til massiv sygdom i befolkningen fik SMVdanmark kæmpet igennem, at de 30 dages karantæne for sygedagpenge, altså at arbejdsgiveren skulle betale løn under sygdom de første 30 dage, blev afskaffet, så arbejdsgiver får refusion af sygedagpenge fra dag ét ved corona.

Lønkompensation til privatansatte

Da hjælpepakken med lønkompensation til privatansatte i første omgang blev lanceret, som en del af trepartsaftalen, var maksimumsbeløbet i lønkompensation sat til 23.000 kr. SMVdanmarks kritik af ordningen fik arbejdsmarkedets parter til at lave deres første aftale om, så maksimumsbeløbet blev hævet til 30.000kr.

I SMVdanmark arbejder vi desuden for, at medarbejderne må fastholde deres kontakt til virksomheden og må arbejde i de 25 pct. af tiden, som virksomheden betaler løn for, da lønkompensationen kun udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for fastansatte.

Kompensation til selvstændige

En af de første hjælpepakker, der kom, var lønkompensation for lønmodtagere, men ikke for den selvstændige selv. SMVdanmark arbejder for ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændige  – også når det gælder lønkompensation. Og vi lykkedes med indsatsen. Selvstændige, der har tabt mindst 30 pct. af deres omsætning, kan få op til 23.000 kr. til at lønne sig selv, ligesom vi kender det fra lønkompensation. SMVdanmark arbejder fortsat for, at det hæves til 30.000 kr., så selvstændige får samme stigning som lønmodtagere.

 

Kompensation til SMV’er med op til 25 ansatte

Da den første hjælpepakke med kompensation for tabt omsætning så dagens lys gjaldt det kun for virksomheder med op til 10 ansatte. Efter massivt pres fra SMVdanmark blev ordningen udvidet til at gælde for virksomheder med op til 25 ansatte. SMVdanmark så dog gerne loftet løftet til at gælde virksomheder med op til 50 ansatte.

Rentefrie momslån for 35 mia. kr.

SMVdanmark arbejder for, at SMV’erne skal kunne få tilført noget likviditet til deres virksomhed. Med rentefrie momslån blev det muligt at låne sidste momsindbetaling, men kun hvis man er en SMV. Dette skete, da analyser fra SMVdanmark kunne vise, at bankerne ikke i tilstrækkelig grad hjalp SMVerne med at få adgang til likviditet.

Kompensation for faste omkostninger

SMVdanmark fik råbt politikerne op, så der også kom en hjælpepakke til de selvstændige, der havde oplevet et fald i omsætningen på mere end 35 pct., og havde faste udgifter for mindst 12.500 kr. i en tre måneders periode (Et beløb SMVdanmark fik presset ned fra 25.000 kr.). Virksomhederne kan få dækket op til 80 pct., alt efter hvor stort et fald i omsætningen, de har lidt. (De tvangslukkede kan modtage 100 pct. i kompensation) .

100 pct. kompensation for faste udgifter og tabt omsætning for de tvangslukkede virksomheder

SMVdanmark repræsenterer bl.a. frisørerne, der var blandt de kundetætte virksomheder, der blev lukket ved påbud som følge af coronavirus. SMVdanmark sørgede for, at de tvangslukkede virksomheder fik 100 pct. kompensation for deres faste udgifter og 100 pct. i kompensation for tabt omsætning (dog maks. 23.000 kr.)

Gavekort fratager ikke tvangslukkede fuld kompensation

Efter pres fra SMVdanmark kan selvstændige nu vente med at bogføre gavekort, til kunden forbruger ydelsen, og ikke når de køber gavekortet. Derfor tæller det ikke som omsætning her og nu og påvirker derfor ikke, hvor meget de tvangslukkede kan søge om i kompensation for faste omkostninger.

Fjernelse af anlægsloftet og fremrykning af offentlige investeringer

SMVdanmark kunne skrive endnu en sejr på listen over coronasejrer, da vi fik fjernet anlægsloftet og fremrykket offentlige investeringer. Mange af vores medlemmer arbejder inden for byggeriet, så for dem var det en stor gevinst, vi fik landet.

Forlængelse af kompensationsordningerne

SMVdanmark lagde pres på og fik forlænget kompensationsordningerne til 8. juli.

Trade Councils tilsagn om støtte skal stå ved magt

Mange danske SMV’er oplever, at det kan være både dyrt og besværligt at deltage på vigtige internationale branchemesser. Derfor er de afhængige af støtten fra Trade Council. Desværre blev mange messer aflyst pga. corona, og i mange tilfælde kan virksomhederne ikke få deres deltagergebyr tilbagebetalt fra messerne. Efter pres fra SMVdanmark gik Trade Council med til at deres tilsagn om støtte også blev udbetalt for aflyste messer og dermed mindske SMV’ernes udgift.

 

Statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber

SMVdanmark har været med til at sikre, at SMV’er kan yde deres kunder, både på nærmarkeder og i Danmark, ekstra lang kredit, så længe krisen varer. Det kan de på grund af en statslig genforsikring af kreditforsikringsselskaber som Atradius og TRYG Garanti.

Udvidelse af tilskud til eksportfremstød

SMVdanmark har arbejdet for, at det samlede tilskud til kollektive eksportfremstød blev hævet fra de 30 mio. kr. årligt, så alle brancher får udnyttet deres eksportpotentiale fuldt ud. Beløbet er nu hævet til 69,4 mio. kr. i 2021.

Eksportstøtten hæves til 75 pct.

Tilskudsprocenten til eksportstøtte fra Trade Council er blevet hævet fra 50 pct. til 75 pct.

15 timers gratis akutrådgivning til eksport

Trade Council yder nu virksomheder op til 15 timers gratis akutrådgivning pr. marked, som virksomhederne ønsker at undersøge, om de har eller får problemer på. Der er ikke en begrænsning på antal af markeder, der ønskes undersøgt.

Prisfald på eksportrådgivning

Prisen på Trade Councils eksportrådgivning falder fra 1000 kr./t til 250 kr./t for SMV'er.

Åbning af liberale erhverv

Efter et ihærdigt lobbyarbejde på Christiansborg og i medierne og massivt pres fra SMVdanmark, fik de liberale erhverv, der ikke lå i storcentre, endelig lov til at åbne op igen den 20. april. De liberale erhverv blev sammen med store dele af Danmark lukket den 11. marts for at begrænse coronaepidemien i Danmark.

Åbning af storcentre og restauranter

Liberale erhverv i storcentre og restauranter var desværre ikke omfattet af den første åbning. I SMVdanmark pressede vi på for at få en afklaring på deres muligheder for igen at kunne drive deres forretning. Efter et massivt pres fra SMVdanmark, fik de liberale erhverv i storcentre, endelig lov til at åbne op igen, med dog med visse restriktioner, den 11. maj. Restauranterne fik lov til at åbne igen den 18. maj, men også med visse restriktioner i forhold til eksempelvis afstandskrav.

 

Pres på bankerne

SMVdanmark har holdt et skarpt øje med bankernes opførsel under coronakrisen, der på trods af frigivelsen af den ‘kontracykliske kapitalbuffer’ (den kapital, som finanssektoren har hensat til dårlige tider), stadig var tilbageholdende med at yde SMV’erne lån. Efter SMVdanmark lagde massiv pres på bankerne, fik flere SMV’er ja til lån og på bedre vilkår.

Coronalån via SMVerhvervslån

SMVdanmark var med til at sikre, at SMV’erens også kunne få lån med 70 pct. statsgaranti via deres egen crowdlending-platform SMVerhvervslån.