Menu

Vi arbejder for

29. april 2019  
SMVdanmark fik stoppet en ændring af erhvervslejeloven, som ellers ville have haft fatale konsekvenser for SMV'erne.

En grov forringelse af erhvervslejeloven blev stoppet i 11. time

I efteråret 2016 præsenterede regeringen et forslag til ændring af erhvervslejeloven, der ville true mange SMV’er på livet.

Lovforslaget ville betyde højere husleje, tabte investeringer og endnu større risiko ved at være iværksætter, hvis det blev vedtaget. Forslaget ville nemlig give udlejere af erhvervslokaler ret til at tidsbegrænse alle lejeaftaler i eksempelvis tre år uden saglig grund. Ved tidsbegrænsede lejeaftaler ville erhvervslejerne miste eller kraftigt få forringet deres vigtigste rettgheder såsom at klage over urimelig husleje og erstatning for tab ved opsigelse.

SMVdanmark arbejdede målrettet for at få lovforslaget fjernet. Indsatsen på borgen lykkedes, da den daværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen trak forslaget, fordi et flertal i Folketinget var imod, bl.a. med henvisning til SMVdanmarks argumenter.