Resultater til gavn for SMV’erne

Menu

Vi arbejder for

I SMVdanmark går vi meget op i at sætte aftryk, der kan mærkes for vores medlemmer. Både i det store og i det små.

Derfor er vi dagligt i kontakt med beslutningstagere, organisationer, samarbejdspartnere og medier for at bremse eller forbedre forslag, der ellers ville skade SMV’erne. Nogle af forslagene får vi taget helt af bordet, andre får vi justeret i tide. Mange af dem kan vi dog ikke fortælle offentligt om. Men her er et lille udpluk af politiske sager, hvor vi har gjort en forskel for vores medlemmer

Resultater

2023

 • SMVdanmark har været i dialog med mere et stort antal folketingspolitikere og afholdt møder med bl.a. Erhvervsministeren, Skatteministeren, Undervisningsministeren og Beskæftigelsesministeren.
 • SMVdanmark har samarbejdet bredt med Folketingets partier og gennem analyser, mediehistorier og konkrete forslag været med til at gøre erhvervsuddannelserne til en af de højest prioriterede politiske dagsordner i 2023. Konkret vil erhvervsuddannelserne få tilført op til 900 mio. kr. ekstra årligt gennem kandidatreformen og regeringens erhvervsuddannelsesudspil.
 • Vi har lagt pres på, at regeringen skulle droppe planerne om en ny udbudsplatform til skade for særligt SMV’erne. Det var medvirkende til at regeringen lagde ideen ned.
 • Skatteministeriets bagatelgrænse (gældende i nogle tilfælde) på 2.000 kr. blev til efter en række absurde mediehistorier om SKATs inddrivning af gæld. SMVdanmark var med til at få historierne i pressen og gøre politikerne opmærksomme på problematikken.
 • Sammen med en række af Folketingets partier har SMVdanmark arbejdet for, at renoveringsopgaverne på landets kaserner også skal være mulige for SMV’erne at byde ind på. Formuleringen i Forsvarsforliget om, at man skal undersøge mulighederne for lokale udbud er udtryk for, at partierne bag ønsker et fokus på SMV-venlige udbud. 
 • Der var oprindeligt afsat 300 mio. kr. til iværksætteriforhandlingerne, men efter pres fra en række organisationer, herunder SMVdanmark, besluttede regeringen at øge rammen til 1,5 mia. kr.
 • Erhvervsministeren har efter pres fra SMVdanmark lovet, at udfordringer med at få en erhvervskonto bliver en del af iværksætterforhandlingerne.
 • SMVdanmark har arbejdet intenst på at bevare et bredt udbud af billige betalingsløsninger for smv’erne, herunder dankortet og fx fået Nordea til at inkludere dankort i Apple Pay.
 • Vi har fået en række af partiernes Europaparlaments kandidater til at forpligte sig til vores EU-bureaukratiløfte om at arbejde for at nedbringe regelmængden i EU.
 • EU-kommissionen har fremlagt en SMV-pakke med 30-dages loft over betalingsfrister og mål om 25% reduktion i bureaukrati. SMVdanmark har gennem den europæiske organisation SME-United arbejdet for dette i årevis.
 • SMVdanmark har sikret SMV’erne en plads ved Folketingets høring om iværksætteri i september 2023.
 • SMVdanmark har opnået plads i regeringens udvalg for Globale Risici samt to pladser i Regeringens EU Regelforum.
 • Flere partier har adopteret SMVdanmarks mærkesager ift. reduktion i bureaukrati, omlægning fra erhvervsstøtte til lavere selskabsskat, ret til erhvervskonto, loft over betalingsfrister, bedre adgang til crowdfunding
 • Regeringen har i sit Folkeskoleudspil i oktober 2023 valgt den model for juniormesterlære, som SMVdanmark har foreslået, hvor alle elever – og ikke kun de skoletrætte - får ret til at skifte folkeskolens fag ud med praktisk undervisning i en virksomhed eller en erhvervsskole to dage om ugen i 8. og 9. klasse.
 • SMVdanmark har sammen med Dansk Bilforhandler Union været i foretræde i Folketingets Transportudvalg ift. SMS-syn.

2022

 • SMVdanmark har været bannerfører på den løbende styrkelse af iværksætteres ret til en erhvervskonto, hvilket var medvirkende til, at daværende erhvervsminister Simon Kollerup og SF foreslog, at give selvstændige samme rettigheder som lønmodtagere. SMVdanmark havde dokumenteret, at hver 10. selvstændige måtte kæmpe med bankerne om at få en erhvervskonto og brugte dette til at råbe politikerne op.
 • SMVdanmark var med til at sætte unfair betalingsfrister på den offentlige dagsorden i 2022 ved i medierne at komme med urimelige eksempler på, at store virksomheder bruger deres underleverandører som bank gennem meget lange betalingsfrister. I 2022 indførte erhvervsministeren som et første skridt et kodeks for god betalingsskik.
 • SMVdanmark blev part i Cybersikkerhedspagten sammen med Erhvervsministeriet og en række erhvervsorganisationer. Pagten har til formål at øge cybersikkerheden hos SMV’erne.
 • SMVdanmark var med til at indføre i den nye bogføringslov, at den skal evalueres grundigt inden den evt. træder i kraft for de personligt ejede virksomheder i 2026. På den måde mindskes risikoen for, at loven tvinger de mindste selvstændige ud i dyre og administrativt tunge løsninger.
 • Vi sad med i arbejdet med den nye udbudslov og bidrog til at sikre bedre muligheder for SMV’ere til at vinde offentlige udbud. Derudover var vi med til at ændre lovforslaget så det ikke fjerner virksomhedernes ret til at være til stede under oplæsning af de endelige tilbud, hvilket der ellers var lagt op til. Den ret er vigtig, for den giver især de mindre virksomheder en hurtig og nem adgang til at afklare, om de har vundet udbuddet, eller om de måske skal omlægge deres planer og ressourcer.
 • Op til folketingsvalget fik SMVdanmark mere end 200 folketingskandidater og 8 partiledere til at underskrive vores bureaukratiløfte, der forpligtede dem til at arbejde aktivt for at bringe mængden af offentligt bureaukrati ned.   

2020-2021

 • SMVdanmarks nok mest kendte sag omhandlede coronanedlukningerne i 2020-2021. Mange små og mellemstore virksomheder kunne se deres livsværk smuldre i mellem fingrene på dem, uden nogen udsigt til en økonomisk hjælp eller støtteordning. SMVdanmark arbejdede ihærdigt på at gøre politikerne opmærksomme på SMV’ernes kritiske situation og fik sat SMV’erne massivt på den politiske dagsordenen via medierne og direkte politisk kontakt med blandt andet statsministeren og erhvervsministeren. SMVdanmark fik i den periode en lang række politiske resultater igennem og blev cementeret som den eneste hovederhvervsorganisation der udelukkende talte SMV’ernes sag, da det kom til stykket.

 

 • De politiske resultater talte blandt andet:
  • Afskaffelse af karensdage
  • Lønkompensation til privatansatte
  • Kompensation til selvstændige
  • Kompensation til SMV’ere med op til 25 ansatte
  • Rentefrie momslån for 35 mia. kr.
  • Kompensation for faste omkostninger
  • 100% pct. kompensation for faste udgifter og tabt omsætning for de tvangslukkede virksomheder
  • Forlængelse af kompensationsordningerne
  • 15 timers gratis akutrådgivning til eksport
  • Åbningen af de liberale erhverv
  • Bedre adgang for SMV’ere til banklån under krisen
  • Coronalån via SMV-erhvervslån
  • Og meget mere

2019

 • Vi har i mange år kæmpet for at få en barselsordning for selvstændige for at lukke rettighedsgabet mellem lønmodtagere og selvstændige. Det blev en realitet i finansloven 2020 og vi var bannerførere, da vi i 2019 satte os i spidsen for en bred alliance af organisationer, der var med til at få politikerne til at sætte forslaget på finansloven.
 • Vi var med til at få stoppet et finanslovsforslag om, at arbejdsgivere skulle betale for medarbejdernes første 40 sygedage med de eksisterende 30, da det ville føre til, at mange SMV’ere ville blive nødt til at ansætte færre sårbare medarbejdere. 
 • Vi fik ændret Bygningsstyrelsens standardkontrakt, da den på væsentlige punkter fraveg AB 18 til skade for entreprenørerne.
 • SMVdanmark var dybt involveret i processen om tilblivelsen af det nye erhvervsfremmesystem og aftalen indeholdt flere af vores ønsker, b.la. om tiltag for faglærte iværksættere.
 • Afskaffelsen af ”omprioriteringsbidraget” der ramte landets erhvervsskoler, var en af vores fokussager til finansloven 2020. Her var vores gode dialog med Folketingets partier med til at sikre at udhulingen af landets erhvervsskoler stoppede.

Før 2019

 • SMVdanmark har gennem mere end tyve år været den førende organisation, når det kommer til at slå hårdt ned på annoncehajer der tilbyder fiktive ydelser og franarrer særligt SMV’ere for penge. I dag er problemet heldigvis stort set udryddet og det skyldes i høj grad vores vedholdenhed over for myndigheder, politi og beslutningstagere.
 • SMVdanmark har igennem mange år arbejdet for at få flere tilskud til SMV'er, der gerne vil prøve at eksportere, og på at spare mest muligt på de midler, der er til rådighed. Det har båret frugt ved, at der er blevet skabt nye regler for eksportfremmearbejdet, som bl.a. går ud på at strække de sparsomme midler, sådan at færre relevante ansøgninger fra SMV'er bliver afvist.
 • SMVdanmark har siden 2013 arbejdet på at hente tilskud fra eksportfremmebevillingen til messer i udlandet inden for design, bolig og interiør. I løbet af de 7 år er antallet af messer gået fra 1 til 8 om året, og der blev i alt hentet tilskud på 100.000 kr. i 2013 og på 2,6 mill. kr. i 2018. Det var over 8 % af den samlede tilskudsbevilling i 2018. Tilskudsmodtagerne var 100 % SMV, så vi har dermed øget SMV-andelen af Trade Councils tilskud markant.
 • SMVdanmark kæmpede i flere år en kamp med Justitsministeriet omkring forståelsen af reglerne om anvendelse af fartskrivere i håndværksbiler. SMVdanmark mente, at Justitsministeriet fortolkede reglerne for stramt, så håndværkere skulle anvende fartskrivere i deres biler, selvom de efter SMVdanmarks opfattelse var undtaget reglerne. Først efter, at SMVdanmark bragte sagen op i regeringens Implementeringsudvalg, der erklærede sig enig i SMVdanmarks udlægning, bøjede Justitsministeriet sig og ændrede sin fortolkning af reglerne. Det betyder, at flere håndværkere bliver undtaget fra kravet om fartskrivere og dermed ikke bliver pålagt en større udgift til at installere og administrere en fartskriver.
 • SMVdanmark var med til at gøre Håndværkerfradraget permanent fra d. 1. januar 2018 gennem årelangt pres på Folketingets partier.