Menu

Vi arbejder for

03. december 2019  
 

SMVdanmark fik stoppet et finanslovforslag om, at arbejdsgivere skulle betale for medarbejdernes første 40 sygedage mod de eksisterende 30 dage.

I efteråret 2019 præsenterede regeringen et finanslovsforslag til forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode for sine medarbejdere. Forslaget gik ud på, at virksomhederne skulle betale for medarbejdernes første 40 sygedage mod de eksisterende 30 dage.

SMVdanmark brugte meget krudt på at overbevise politikerne om, at forslaget var en rigtig dårlig idé. De små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er dem, der i forvejen tager et stort socialt ansvar. Flere arbejdsgiverbetalte sygedage ville blot føre til, at færre sårbare medarbejdere ville blive ansat.

På SMVdanmarks formandsmøde, hvor blandt andet erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltog, præsenterede SMVdanmark en undersøgelse foretaget blandt 1.500 medlemsvirksomheder. Undersøgelsen viste, at øget arbejdsgiverbetalt sygdom ville få virksomhederne til i stort omfang at fravælge medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Faktisk i så stort omfang, at forslaget ud over en dårlig social profil også ville give underskud på de offentlige finanser.

I undersøgelsen havde SMVdanmark spurgt:
”Hvad vil det betyde for din virksomhed, hvis du skal betale de første 40 dage af medarbejdernes sygdom fremfor 30 dage?” Hele 72 pct. af 1500 medlemmer svarede, at de vil afholde sig fra at ansætte medarbejdere, der er i risiko for at få eller har helbredsproblemer.

SMVdanmark arbejdede målrettet for at få finanslovforslaget fjernet, og indsatsen lykkedes. Primo december 2019 blev en finanslov uden flere arbejdsgiverbetalte sygedage vedtaget.