Menu

Vi arbejder for

29. april 2019  
SMVdanmark har igennem mange år arbejdet for at få flere tilskud til SMV'er, der gerne vil prøve at eksportere.

Tilskud til eksportfremme

SMVdanmark har igennem mange år arbejdet for at få flere tilskud til SMV'er, der gerne vil prøve at eksportere, og på at spare mest muligt på de midler, der er til rådighed. Det har båret frugt ved, at der er blevet skabt nye regler for eksportfremmearbejdet, som bl.a. går ud på at strække de sparsomme midler, sådan at færre relevante ansøgninger fra SMV'er bliver afvist. Det er sket ved at sætte en grænse på 50.000 kr pr. virksomhed. Denne grænse generer de store, erfarne eksportvirksomheder, som tør satse stort og bruge mega mange penge på deres markedsføring. For de mindre er 50.000 kr derimod et svimlende beløb, da de 50 % tilskud betyder, at de selv skal investere andre 50.000 kr. Det er grumme mange penge.

Den nye ordning gør, at større og/eller erfarne virksomheder får begrænset deres andel af tilskuddet, og at de, som synes at 50.000 kr er ”for lidt at bukke sig efter” ud af et budget, som måske er på flere hundrede tusinde, vælger at markedsføre sig på egen hånd. De nye regler repræsenterer derfor en sund tendens. Vi undgår med enkle midler, at skatteborgerpenge bruges på noget, der ikke gør en forskel, fordi de erfarne ville gøre det alligevel også uden støtte. På den måde giver ordningen nu meget mere mening end før.

Eksportfremmebevilling til messer

SMVdanmark har siden 2013 arbejdet på at hente tilskud fra eksportfremmebevillingen til messer i udlandet inden for design, bolig og interiør. I løbet af de 7 år er antallet af messer gået fra 1 til 8 om året, og der blev i alt hentet tilskud på 100.000 kr. i 2013 og på 2,6 mill. kr. i 2018. Det var over 8 % af den samlede tilskudsbevilling i 2018.

Tilskudsmodtagerne var 100 % SMV, så vi har dermed øget SMV-andelen af Trade Councils tilskud markant. Vores mål er at give andre brancher mulighed for at gøre effektiv brug af eksportfremmeordningen på basis af de gode erfaringer fra design sektoren.