Menu

Vi arbejder for

29. april 2019  
SMVdanmark har arbejdet med annoncehajproblemet i mere end 20 år. I dag er annoncehajerne stort set udryddet.

Små og mellemstore virksomheder har i årevis været mål for dristige annoncefirmaer, der sælger mere eller mindre fiktive ydelser – på kanten af eller i strid med lovgivningen.

SMVdanmark har tidligere og stærkere end nogen andre organisationer sat fokus på problemet - og det er der kommet gode resultater ud af. Efter flere årtiers kamp mod annoncehajer fik SMVdanmark i foråret 2011 rettet et lammende slag mod de annoncehajer, der i årtier har plaget især Danmarks små og mellemstore virksomheder.

Politi og anklagere afviste bedragerisager

Selvom flere virksomheder gennem årene er blevet franarret mange hundrede tusinde kroner, nægtede både Politiet og anklagemyndigheden gennem flere år at rejse sag mod annoncehajerne. Det skete med henvisning til, at annoncehajernes ofre selv burde have lugtet lunten og ikke burde have ladet sig snyde. En grundig og langvarig indsats fra SMVdanmarks (daværende Håndværksrådets) jurister fik dog overbevist myndighederne om, at der burde rejses sigtelse, og SMVdanmarks jurister leverede et betydeligt materiale til retssagen.

Straf til sælgere varslede nye tider

Både to af hovedmændene og tre sælgere fra de mest aktive annoncehaj-firmaer blev dømt. Især dommen over sælgerne markerede et vendepunkt i kampen mod annoncehajer, fordi sælgerne ikke længere vil kunne påstå, at de ikke vidste, deres vildledende salgsmetoder var ulovlige.

Markant færre bedrageriforsøg

Dommen markerede slutningen på en periode, hvor de mest aktive annoncehajer havde tjent mange millioner på bedrageri og psykisk terror over for særligt små og mellemstore erhvervsdrivende. Efter dommen har SMVdanmarks gratis juridiske rådgivningslinje mod annoncehajer, ”Hajtelefonen”, oplevet et brat fald i henvendelser fra virksomheder, der bliver kontaktet af fupfirmaerne.

Annoncehajer op på dagsordenen

På opfordring fra SMVdanmark informerede Erhvervsstyrelsen systematisk nye virksomheder om truslen fra annoncehajer, og SMVdanmark samarbejdede med bl.a. Politiet og Forbrugerombudsmanden om at overvåge området og træffe nye foranstaltninger, hvis annoncehajerne igen blev aktive. SMVdanmarks jurister rådgav samtidig EU Kommissionen om indsatsen mod europæiske grænseoverskridende annoncehajer.

Det generelle billede, som SMVdanmark ser det, er, at de domme, der er givet til annoncehajer de senere år, har sendt et signal om, at det ikke er gratis at snyde sagesløse virksomheder ved at sælge værdiløse annoncer ved hjælp af aggressiv og vildledende markedsføring – og budskabet er delvist blevet forstået af annoncehajerne. En del af de gamle kendte annoncehajer er lukket, andre har slået sig på andre fupnumre, mens få kører videre som før.

Det er SMVdanmarks opfattelse, at omfanget af problemerne med annoncehajer er blevet mindre. Den megen fokus på området har gjort virksomhederne mere opmærksomme, så de i højere grad formår at sige fra, inden det går rigtig galt.