Konkurrenceudsættelse af off. opgaver

Menu

Vi arbejder for

29. april 2019  
Offensiv udbudspolitik med konkrete målsætninger.

Det er klart uilfredsstillende, hvis kommunerne konkurrerer på andre og mere gunstige vilkår end private leverandører, eksempelvis inden for fritvalgsområdet.

Det er muligt at få det offentlige til at udbyde mere, hvis man fra politisk side sætter målsætninger. SMVdanmark støtter regeringens målsætninger om, at 35 pct. af hhv. statens og kommunernes og 25 pct. af regionernes opgaver skal konkurrenceudsættes.  SMVdanmark arbejder endvidere for, at der vedtages en offensiv udbudspolitik med en vækst i måltallet for konkurrenceudsættelse på 2 procentpoint om året frem til 2025 og med inddragelse af den almennyttige boligsektor.

SMVdanmark i "Forum for Udbud"

SMVdanmark er blevet udpeget af erhvervsministeren til at sidde i regeringens rådgivende udvalg "Forum for Udbud". "Forum for Udbud" skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud og fremme konkurrencen om de offentlige opgaver.  Igennem "Forum for Udbud" vil SMVdanmark få et løbende samarbejde med regeringen og embedsapparatet, som vil styrke mulighederne for at bringe medlemmernes erfaring i spil med henblik på at sikre effektive udbudsprocesser og udbrede bedste praksis på udbudsområdet.