Ejerskifte: Køb og salg af virksomhed

Ejerskifte er en meget vigtig begivenhed - både for virksomheden, for sælger og for køber. Et ejerskifte skal derfor planlægges i god tid, og og både sælger og køber skal gøre sig nogle grundige overvejelser. Hvis ikke, kan det blive en hård og dyr oplevelse.

Går du med tanken om at købe eller sælge en virksomhed? Et ejerskifte i en virksomhed kan være en langsommelig proces. Det er derfor en god idé at tænke de indledende processer og overtagelsesmodeller igennem i god tid. På denne side kan du blandt andet få inspiration til, hvad du bør have i tankerne, når du overvejer at overtage en virksomhed. Men også inspiration fra andre, som har været gennem forløbet og generel viden om ejerskifter i Danmark.

Købers rejse - fra drøm til virksomhed

Når drømmen/ønsket om at have egen virksomhed opstår, er det vigtigt, at du får tænkt det personlige igennem. Det drejer sig her især om:

 • Har du lyst til at give virksomheden al den energi og tid som den kræver?
 • Er du kvalificeret til at drive virksomheden, skaffe nye kunder og opgaver?
 • Kan du håndtere at have ansvaret for andres sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen?
 • Har du talt med familien om, hvordan en virksomhed kommer til at påvirke jeres liv? Både praktisk og økonomisk?

Kan du nikke genkendene til alt dette? Så er der også praktiske ting, der er værd at overveje.

 • Hvilken branche passer til dine kvalifikationer til?
 • Hvilken virksomhed vil du gerne eje nu og om 10 år?
 • Hvad skal virksomhedens geografiske placering være?
 • Skal det kun være dig, der bestemmer, eller skal du dele ejerskabet?
 • Skal du være leder eller udføre faglige driftopgaver?

Det er vigtigt, at du overvejer, hvad det er for en virksomhed du gerne vil overtage - også fx om det skal være en virksomhed, du kan overtage med det samme, eller om det skal være en virksomhed, hvor du kan gennemføre et glidende ejerskifte.

Når du har det på plads, er der forskellige steder, hvor du kan komme i kontakt med virksomhedsejere, der gerne vil sælge deres virksomhed. Herunder finder du en liste med steder, du kan overveje:

 • Din nuværende arbejdsgiver
 • Virksomhedsbørser og virksomhedsmæglere
 • Netværksmøder og arrangementer
 • Virksomhedsrådgivere fx revisorer, advokater, branchefolk
 • Lokale erhvervschefer og de regionale erhvervshuse

Når du har fundet den virksomhed, du gerne vil overtage, kan der opstå nye udfordringer. Det er en god ide at have tænkt over dem på forhånd, så de ikke overrasker dig undervejs i forløbet. Herunder kan du, hvad der er godt at have tænkt over:

 • Brug en ejerskifterådgiver.
 • Vær klædt på til at lede virksomheden.
 • Forhandl om prisen.
 • Husk fortroligheds- og eller hensigtserklæring.
 • Skab klarhed i det glidende ejerskifte.

Der er mange forskellige måder at overtage en virksomhed på. Herunder kan du se forskellige modeller for ejerskifte, som kan være til inspiration for dig som køber.

Overtagelse af en personligt ejet virksomhed:

 • Direkte køb fra ejer
 • Ejerskifte med succession
 • Ejerskifte med gave, arv eller arveforskud

Overtagelse af en virksomhed i selskabsform

 • Køb af aktier/anparter til selskabet selv
 • Overtagelse af en slanket virksomhed
 • Sælgeren spalter sit selskab

En meget central del af ejerskiftet er værdisætningen af virksomheden, for det har stor betydning for din og virksomhedens økonomiske fremtid. Herunder finder du nogle forskellige metoder til at værdisætte virksomheden. Det er vigtigt at huske, at ingen af disse er " den rigtige" - fordi virksomhedens værdi i sidste ende er, hvad du og sælger bliver enige om.

 • Virksomhedens indtjening
 • Overtagelsesmodeller
 • Beregningsmodeller:
  • Substansbetragtning
  • Price/Earning (P/E) metoden
  • Discounted Cash Flow metoden

Det er ikke altid nemt at låne penge til at overtage en virksomhed. Det er tit en forudsætning, at du har udarbejdet drifts-, likviditets- og balancebudgetter. Dem skal du bruge til at udarbejde en finansieringsplan, hvor du vurderer sammensætningen af egenkapital, lånekapital og øvrig finansiering i forbindelse med købet. Det kan hurtigt blive kompliceret, og grænsen mellem de forskellige finansieringstyper kan være flydende. Derfor bør du altid lave en forhandling mellem risiko, sikkerhedsstillelse og renter/ afdragsvilkår i forhold til, hvad du kan få i udbytte. Der er også andre finansieringsmæssige overvejelser, du skal gøre dig. Er det overtagelse ved succession, eller er du ekstern køber? Er tidshorisonten vigtig? Er det overtagelse nu eller et glidende ejerskifte? Alt dette har indflydelse på din finansieringsmodel. Finansieringen kan bestå af mange komponenter, og det er en god idé at få  professionel rådgivning. Herunder er der forskellige finansieringsmuligheder oplistet:

 • Egen opsparing
 • Banklån
 • Garantier eller sikkerhedsstillelse
 • Muligheder fra vækstfonden: Vækstkaution og Vækstlån
 • Medfinansiering fra sælger
 • Ekstern egenkapital (medinvestorer)
 • Leverandørkreditter
 • Crowdlending &Crowdfunding
 • Alternativ finansiering (fx private lån, familielån)

 

Du har nu overtaget virksomheden, og din nye hverdag kan komme i gang. Men inden du tager hul på alt det nye, er der nogle små ting, du skal have i tankerne - fx:

 • Offentliggørelsen kan have betydning for sælger, sikkerheden blandt medarbejderne, kunder og samarbejdspartnere.
 • Overgangen i ledelse og ændringer i organisationen vil ske naturligt efter ejerskiftet. Det er vigtigt, at medarbejderne er med på, hvad der sker, så det giver mening og retning i deres hverdag.
 • Virksomhedern er din, og du er nu klar til at præge den i den retning, du ønsker.
 • Da du nu er den nye ejer, er det vigtigt, at du får sat ord på de udfordringer, som skal håndteres.

1

Bliv klar til livet som virksomhedsejer

Når drømmen/ønsket om at have egen virksomhed opstår, er det vigtigt, at du får tænkt det personlige igennem. Det drejer sig her især om:

 • Har du lyst til at give virksomheden al den energi og tid som den kræver?
 • Er du kvalificeret til at drive virksomheden, skaffe nye kunder og opgaver?
 • Kan du håndtere at have ansvaret for andres sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen?
 • Har du talt med familien om, hvordan en virksomhed kommer til at påvirke jeres liv? Både praktisk og økonomisk?

Kan du nikke genkendene til alt dette? Så er der også praktiske ting, der er værd at overveje.

 • Hvilken branche passer til dine kvalifikationer til?
 • Hvilken virksomhed vil du gerne eje nu og om 10 år?
 • Hvad skal virksomhedens geografiske placering være?
 • Skal det kun være dig, der bestemmer, eller skal du dele ejerskabet?
 • Skal du være leder eller udføre faglige driftopgaver?

2

Find den rigtige virksomhed

Det er vigtigt, at du overvejer, hvad det er for en virksomhed du gerne vil overtage - også fx om det skal være en virksomhed, du kan overtage med det samme, eller om det skal være en virksomhed, hvor du kan gennemføre et glidende ejerskifte.

Når du har det på plads, er der forskellige steder, hvor du kan komme i kontakt med virksomhedsejere, der gerne vil sælge deres virksomhed. Herunder finder du en liste med steder, du kan overveje:

 • Din nuværende arbejdsgiver
 • Virksomhedsbørser og virksomhedsmæglere
 • Netværksmøder og arrangementer
 • Virksomhedsrådgivere fx revisorer, advokater, branchefolk
 • Lokale erhvervschefer og de regionale erhvervshuse

3

Bliv klar til ejerskifteprocessen

Når du har fundet den virksomhed, du gerne vil overtage, kan der opstå nye udfordringer. Det er en god ide at have tænkt over dem på forhånd, så de ikke overrasker dig undervejs i forløbet. Herunder kan du, hvad der er godt at have tænkt over:

 • Brug en ejerskifterådgiver.
 • Vær klædt på til at lede virksomheden.
 • Forhandl om prisen.
 • Husk fortroligheds- og eller hensigtserklæring.
 • Skab klarhed i det glidende ejerskifte.

4

Sådan køber du en virksomhed

Der er mange forskellige måder at overtage en virksomhed på. Herunder kan du se forskellige modeller for ejerskifte, som kan være til inspiration for dig som køber.

Overtagelse af en personligt ejet virksomhed:

 • Direkte køb fra ejer
 • Ejerskifte med succession
 • Ejerskifte med gave, arv eller arveforskud

Overtagelse af en virksomhed i selskabsform

 • Køb af aktier/anparter til selskabet selv
 • Overtagelse af en slanket virksomhed
 • Sælgeren spalter sit selskab

5

Sæt pris på virksomheden

En meget central del af ejerskiftet er værdisætningen af virksomheden, for det har stor betydning for din og virksomhedens økonomiske fremtid. Herunder finder du nogle forskellige metoder til at værdisætte virksomheden. Det er vigtigt at huske, at ingen af disse er " den rigtige" - fordi virksomhedens værdi i sidste ende er, hvad du og sælger bliver enige om.

 • Virksomhedens indtjening
 • Overtagelsesmodeller
 • Beregningsmodeller:
  • Substansbetragtning
  • Price/Earning (P/E) metoden
  • Discounted Cash Flow metoden

6

Skaf finansiering til købet

Det er ikke altid nemt at låne penge til at overtage en virksomhed. Det er tit en forudsætning, at du har udarbejdet drifts-, likviditets- og balancebudgetter. Dem skal du bruge til at udarbejde en finansieringsplan, hvor du vurderer sammensætningen af egenkapital, lånekapital og øvrig finansiering i forbindelse med købet. Det kan hurtigt blive kompliceret, og grænsen mellem de forskellige finansieringstyper kan være flydende. Derfor bør du altid lave en forhandling mellem risiko, sikkerhedsstillelse og renter/ afdragsvilkår i forhold til, hvad du kan få i udbytte. Der er også andre finansieringsmæssige overvejelser, du skal gøre dig. Er det overtagelse ved succession, eller er du ekstern køber? Er tidshorisonten vigtig? Er det overtagelse nu eller et glidende ejerskifte? Alt dette har indflydelse på din finansieringsmodel. Finansieringen kan bestå af mange komponenter, og det er en god idé at få  professionel rådgivning. Herunder er der forskellige finansieringsmuligheder oplistet:

 • Egen opsparing
 • Banklån
 • Garantier eller sikkerhedsstillelse
 • Muligheder fra vækstfonden: Vækstkaution og Vækstlån
 • Medfinansiering fra sælger
 • Ekstern egenkapital (medinvestorer)
 • Leverandørkreditter
 • Crowdlending &Crowdfunding
 • Alternativ finansiering (fx private lån, familielån)

 

7

Når købet er gennemført

Du har nu overtaget virksomheden, og din nye hverdag kan komme i gang. Men inden du tager hul på alt det nye, er der nogle små ting, du skal have i tankerne - fx:

 • Offentliggørelsen kan have betydning for sælger, sikkerheden blandt medarbejderne, kunder og samarbejdspartnere.
 • Overgangen i ledelse og ændringer i organisationen vil ske naturligt efter ejerskiftet. Det er vigtigt, at medarbejderne er med på, hvad der sker, så det giver mening og retning i deres hverdag.
 • Virksomhedern er din, og du er nu klar til at præge den i den retning, du ønsker.
 • Da du nu er den nye ejer, er det vigtigt, at du får sat ord på de udfordringer, som skal håndteres.

Her kan du hente hæftet "Overtag en virksomhed - et inspirationshæfte til dig, der overvejer at blive virksomhedsejer"

Går du med tanker om at starte din egen virksomhed? Eller tænker du på at købe en eksisterende virksomhed? Så hent hæftet og bliv bedre klædt på.

Her kan du hente hæftet "Nye veje til ejerskifte - et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed"

I dette hæfte kan du blandt andet finde yderligere informationer om de overvejelser, der er værd at gøre, hvilke finansielle muligheder der er, og hvilke rådgivere der er værd at kontakte i de forskellige forløb. Hvis du skulle være interesseret i en mere viden om generationsskifter, kan bogen "Min tid kommer en dag" hentes gratis på www.generationsskifte-hvordan.dk.

Her kan du læse generel viden om ejerskifter i Danmark.

20.000-30.000 virksomheder står overfor et ejerskifte.

I en artikelserie lavet af center for ejerledede virksomhed, er de kommet frem til, at 20.000-30.000 virksomheder, indenfor de næste 5-10 år, står overfor et potentielt ejerskifte. Er du yderligere interesseret, kan du finde center for ejerledede virksomheders rapporter her.

Det kan være svært at finde en køber til sin virksomhed.

I SMVdanmarks konjunkturundersøgelse fra 2. kvartal 2019, som er udsendt til ca. 2.000 virksomheder, er virksomhederne blevet spurgt ind til, hvad de vurderede som de største udfordringer i forhold til deres ejerskifte. 41 pct. af virksomhederne så det at finde en køber som den største udfording. Du kan se rapport om temaet ejerskifte her.

Flere skifter direktør men uændret antal ejerskifter siden 1995.

Siden 1995 er der sket en stigning i direktørskiftene i de ejerledede virksomheder. Der er altså flere direktørskifter i de ejereledede virksomheder, end der er i andre virksomheder. Dog er ændringen i antallet af ejerskifter konstant.

Mere end 50 pct. af ejerskiftene sker stadig indenfor familien.

Til trods for, at der er en stigning i ejerledere, som ønsker at sælge til anden part end familien, er der stadig mere end 50 pct. af de ejerskifter som sker idag, der er indenfor familien. Samtidig er mere end 33 pct. af de direktørskifter, som bliver foretaget i de ejerledede virksomheder også indenfor familien. Du kan læse hele rapporten her.

Overskudsgraden falder oftest når der sker et ejerskifte indenfor familien.

I rapport 2 fra CBS, ses det, at den faldende overskudsgrad til dels kan forklares med at et direktør- eller ejerskifte indenfor familien er mere velpolstred, da den ældre generation vil give den yngre et bedre udgangspunkt.

Det til trods, så er direktørskifter udenfor familien dem, som klarer sig bedst. Dette er målt i en markant stigning i overskudsgraden for virksomheder, hvor direktøren ikke er fra familien, sammenlignet med direktørskifter indenfor familien. Det er dog ikke kun en stigning i lønssomhed, som et dirketør- eller ejerskifte ud af familien medbringer. Disse formår både at frembringe en stigning i medarbejderantallet og i aktivmassen. Hele rapporten findes her.

Ejerskifte i virksomhederne forventes at fordele sig som 1/3 generationsskifte, 1/3 salg og 1/3 lukning.

Det er især i de større virksomheder, hvor et traditionelt ejerskifte er forventet. Mens der i de mindre virksomheder er flere tilfælde af en forventning om salg af virksomheden, eller at den skal lukkes. Du kan finde rapporten her.

Virksomhedernes exitplaner.

Virksomhedernes exitplaner er mange og har mange forskellige udformninger. Dette skyldes, at ingen ejerledere er ens. Men Center for Ejerledede Virksomheder har gennem svar fra 13.593 virksomheders svar fundet fællestræk i exitplanerne. Disser er oplistet herunder:

 • Finansielle retningslinjer
 • Virksomhedens fremtidige ejerskab
 • Virksomhedens fremtidige ledelse
 • Hvad ejerlederen skal beskæftige sig med efter exit.

Strukturelle udfordringer ved ejerskiftet.

Center for ejerlededes senest tal viser, at det især er de strukturelle forhold, som har en effekt på de ejerledede virksomheder. Herunder er nogle af de begrænsninger som virksomhederne i forskellig grad oplever:

 • Den generelle økonomi
 • Særlige love
 • Regler og reguleringer
 • Arveafgift og arveregler
 • Stat og kommune.

Projektet er gennemført med støtte fra Varelotteriet og
Nordea Iværksætterfond

 Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen,..