Menu

Vi arbejder for

12. april 2019  
SMVdanmark er ambassadør for Teknologipagten, som skal spore flere unge ind på STEM-uddannelserne - uddannelser med fokus på Science, Technology, Engineering og Math.

SMVdanmark støtter Teknologipagten og især arbejdet for at få flere unge til at søge de tekniske erhvervsuddannelser.

Små og mellemstore virksomheder har brug for især faglærte medarbejdere med teknisk viden. Flere og flere SMV'er investerer i ny teknologi og automatisering, så behovet kommer til at vokse i de kommende år. Især fordi vi ikke ser de unge søge erhvervsuddannelserne i tilstrækkeligt omfang.

Der er brug for, at flere unge vil være ingeniører, men der er så sandelig også behov for, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi har i SMVdanmark derfor især noteret os ambitionen om at vende den negative spiral på erhvervsuddannelsesområdet, så flere unge vælger at blive faglærte.

Caseartikler

Læs tre artikler om STEM-kompetencer i erhvervsuddannelserne:

Det er godt at kunne regne den ud

Skal man kunne matematik for at bygge en silo?

En smed skal også bruge matematik

 

Læs også "Matematik i håndværket - Håndværket i Matematikken:

Det skal være sjovt at lære matematik