Økonomiske vismænd: Investeringer i SMV'er beskattes hårdt

De økonomiske vismænd påpeger i rapporten, at afkastet af investeringer i små og mellemstore virksomheder, der ikke har adgang til kapital via aktiebørserne, beskattes relativt hårdt. Det hæmmer investeringerne, lyder det fra SMVdanmark.

”Det er et problem, at vores skattesystem er indrettet, så det hæmmer investeringer i SMV’erne. Disse virksomheder har bøvl nok i forvejen med at skaffe finansiering i bankerne. Derfor bør der findes en løsning, hvor investeringer i SMV’er kan ske på samme gunstige vilkår som med aktiesparekontoen, der kun beskattes med 17 pct.,” siger vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt.

Små og mellemstore virksomheder er begrænsede af adgang til finansiering som følge af bankernes kreditpolitik, som er blevet mere restriktiv oven på finanskrisen. Samtidig har private bankkunder et stigende bankindestående af frie midler, som i april måned 2019 var på 921 mia. kr. Typisk er der ingen forrentning af sådan et indestående.

 

Crowdlending kan sikre kapital til vækst

For at sikre kapital til små og mellemstore virksomheder har SMVdanmark etableret SMVerhvervslån.dk, der via en crowdlending-platform giver virksomheder mulighed for at finansiere et lån gennem mindre bidrag fra mange långivere.

”Virksomhederne har behov for kapital til at udvikle sig, og derfor er der behov for et alternativ til banken såsom SMVerhvervslån. Samtidig er det med til at give en fornuftig forrentning af frie midler – både virksomheders og privates,” siger Jakob Brandt.

Alternative finansieringsformer er ikke særlig udbredt i Danmark, da langt de fleste lån til virksomheder er gennem banken. Ligeledes har bankerne ikke henvisningspligt til alternative finansieringsformer som i andre lande.

”I lighed med aktiesparekontoen vil vi foreslå, at investorer sikres en mere gunstig beskatning ved at investere i lån gennem crowdlending. Derved kan der sikres kapital til og udvikling af de små og mellemstore virksomheder samtidig med, at private bankkunder vil få en bedre forrentning af deres frie midler,” siger Jakob Brandt. 

 

En tredjedel er begrænset af mangel på arbejdskraft

Hvad angår konjunktursituation fremhæver de økonomiske vismænd i deres nye analyse, at beskæftigelsen ligger over strukturelt niveau, og med udsigt til fortsat fremgang de kommende år bør den økonomiske politik dæmpe aktiviteten.

SMVdanmarks egne konjunkturundersøgelser viser ligeledes, at op mod en tredjedel af virksomhederne er begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig viser SMVdanmarks konjunkturundersøgelser, at forventningerne til fremtiden er faldende.

”Det er stadig meldingen fra mange virksomheder, at de mangler kvalificeret arbejdskraft, men det bør ikke løses ved at dæmpe aktiviteten. I stedet bør der fortsat være fuld fokus på at sikre den kvalificerede arbejdskraft både nu og på længere sigt”, siger vicedirektør for SMVdanmark Jakob Brandt.

Automatisering og digitalisering kan være med til at frigive hænder på arbejdsmarkedet og samtidig være med til at udvikle virksomhederne.

 

Kontakt:

Vicedirektør Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99