Aftagende vækst – Motivation til investeringer efterlyses

  • Alle typer
  • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

SMVdanmark deler De Økonomiske Råds formandskabs analyse af dansk økonomi og kan i egne undersøgelser nikke genkendende til aftagende vækst efter en række år med stabil vækst. Økonomien er grundlæggende sund, og det forventes, at der fortsat vil være vækst i dansk økonomi, dog dæmpet.

”Vores egne konjunkturundersøgelser viser også en faldende optimisme, som i høj grad skyldes et markant fald i vurderingen af Danmarks økonomiske situation, mens virksomhederne fortsat vurderer deres egen økonomiske situation højt,” siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

Faldende investeringslyst er et problem

”SMVdanmarks største bekymring er investeringslysten, som i vores undersøgelse i tredje kvartal 2019 for første gang siden 2013 er kommet under nulpunktet,” siger Jakob Brandt.

SMVdanmarks konjunkturbarometer bygger på fire parametre, hvor investeringslysten er det ene. Når investeringslysten er kommet under nulpunktet, betyder det, at en overvejende andel af virksomhederne ikke længere ser det som fordelagtigt at investere. Eftersom erhvervslivet inden for de kommende år står overfor store investeringer i grøn omstilling, er det et problem, man må forholde sig til politisk, konstaterer Jakob Brandt:

”Vi mener, at der bør fokuseres på politiske initiativer, som kan sikre, at virksomheder fortsat kan investere. Den manglende investeringslyst er en nedadgående spiral og en giftig cocktail for samfundet, når vi står på kanten af en lavkonjunktur.”

Fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft har været et tema i den politiske debat over en længere periode, dog er presset på arbejdsmarkedet nu lettet en smule. Alligevel viser seneste undersøgelse fra SMVdanmark, at det stadig er mere end hver tredje virksomhed (36 pct.), som føler sig begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

”Der skal stadig være fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft de behøver. Der skal vi have fundet de rette politiske løsninger, så vi kan få flere gennem erhvervsuddannelserne,” afslutter Jakob Brandt.

For yderligere information:

Vicedirektør i SMVdanmark og medlem af Det Økonomiske Råd, Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

Download pressefoto af Jakob Brandt

Læs vismandsrapporten på De Økonomiske Råds hjemmeside.

Menu

Undermenu

De økonomiske vismænd sætter i deres seneste rapport fokus på den internationale økonomis afmatning, som har indflydelse på vækstudsigterne i dansk økonomi. Med vigende investeringslyst mener SMVdanmark, at der er behov for nye incitamenter.