Ny aftale om erhvervsfremme er gode nyheder for SMV’erne

 • Alle typer
 • {{filter.name}} ({{filter.count}})

Der blev ikke fundet nogle resultater

Regeringen har med aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet sat fokus på SMV’ers behov for vejledning af høj kvalitet i hele Danmark. SMVdanmark roser, at de nye erhvervshuse er åbne og tilgængelige for alle virksomheder, og at der udvikles en digital platform på Virk.dk. Disse tiltag kan netop styrke SMV’erne og udløse deres vækstpotentiale. SMVdanmark kvitterer også for, at forslaget om brugerbetaling ikke er med i aftalen.

Dog er det stærkt kritisabelt, at Innovationsagentordningen nedlægges.

”Aftalen om forenkling af erhvervsfremme indeholder mange af de forbedringer, vi har arbejdet for i mange år. Erhvervshusene bliver åbne for alle virksomheder, og der er fokus på at skabe et SMV-venligt erhvervsfremmesystem. SMV’erne lukkes nu ind i erhvervsfremmesystemets maskinrum i både erhvervshusenes bestyrelser og i den nationale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og det håber vi vil sikre, at man lytter til virksomhedernes behov for udvikling”. Det siger SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch ved offentliggørelsen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

 

Ny digital platform på Virk.dk giver adgang for alle hele døgnet

SMVdanmark repræsenterer 18.000 SMV’er og har stærkt fokus på, at en ny digital platform på Virk.dk kan hjælpe virksomheder med at få overblik og information og erhvervsfremmesystemets tilbud.

”Den nye digitale erhvervsfremmeplatform kommer, som vi har ønsket, til at ligge på Virk.dk. Den målrettes den enkelte virksomheds behov og kan gøre det lettere for SMV’erne at bruge tilbuddene. I dag er der mange SMV’er, der har svært ved at orientere sig i de mange muligheder, og ofte opgiver de at bruge et ellers godt erhvervsfremmetilbud,” siger Ane Buch.

Den digitale platform kombineres med mulighed for personlig sparring fra en konsulent i kommunen eller i de nye erhvervshuse, og den personlige kontakt er utrolig vigtig for virksomhederne.

”Virksomhederne kan have behov for en direkte dialog med en kompetent konsulent, der kan give sparring på konkrete udviklingsprojekter og forretningsplaner, og det er vigtigt, at man kan holde møderne lokalt”, siger Ane Buch.

 

Brugerbetaling er ikke vejen frem

”Det er positivt, at tidligere tanker om brugerbetaling ikke er blevet en del af aftalen. Brugerbetaling vil betyde, at mange små virksomheder fravælger nyttig vejledning”, siger Ane Buch.

 

Innovationsagenterne bør bevares

Det er dog virkelig ærgerligt, at et godt og fagligt stærkt tilbud fra innovationsagenterne, som mange SMV’er har haft glæde af, nu foreslås afskaffet. SMVdanmark så gerne, at ordningen fik fokus på den teknologiske udvikling for SMV’er med innovationspotentiale, så de kan have en kvalificeret sparringspartner, der kan vise dem hen til relevante samarbejdspartnere.

 

Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet indeholder følgende punkter:

 • Erhvervsfremmetilbuddene skal fremadrettet kun bestå af to niveauer: Et statsligt og et lokalt Denne forenkling forventes at indbringe en besparelse på 150 mio. kr.
 • Danmarks Vækstråd og de regionale Vækstfora nedlægges
 • Væksthusene bliver til syv Erhvervshuse, og alle SMV’er får som noget nyt adgang til vejledning herfra. Der er fokus på tilgængelighed for alle virksomheder i hele Danmark. Derfor oprettes nye erhvervshuse og filialer. Erhvervshusene placeres i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Vordingborg, Sorø og København. Derudover bliver der filialer i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød og Rønne
 • Erhvervshusene får en bestyrelse med SMV-virksomhedsrepræsentanter
 • Der nedsættes en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med en SMV-repræsentant, der skal udforme og udmønte en samlet erhvervsfremmestrategi for den decentrale erhvervsfremme
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter midlerne til decentrale erhvervsfremmeindsats og strukturfondsmidlerne
 • Der etableres en digital erhvervsfremmeportal med udgangspunkt i Virk.dk, så virksomhederne kan få skræddersyet vejledning
 • Innovationsagentordningen nedlægges med en besparelse på 20 mio. kr. fra 2019
 • Der etableres en bedre afgrænsning mellem statslige erhvervsfremmetilbud
 • De offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk reduceres til 10 - 12 styrkepositioner.

 

Kontakt

SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch på buch@SMVdanmark.dk eller 40 53 11 53.

SMVdanmarks kommunikationschef Frederik Faurby på faurby@SMVdanmark.dk eller 51 34 43 77.

Menu

Undermenu

SMVdanmark hilser den nye aftale om erhvervsfremme velkommen men ærgrer sig over, at SMV'ernes mulighed for Innovationsagenter bortfalder.